SzkoleniaOferty pracyRekrutacjeO nasKontakt

Szkolenia

Szkolenia przygotowane i prowadzone przez ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w biznesie

Recruitment photo

Szkolenia

Nasze szkolenia przygotowywane i prowadzone są przez ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w biznesie, w którym w praktyce i z sukcesami wykorzystywali wiedzę teoretyczną i stosowane techniki.

Warsztaty sprzedażowe powstały dzięki połączeniu gruntownej wiedzy z zakresu sprzedaży, psychologii i marketingu oraz praktycznych umiejętności oraz doświadczeń.

Kierowana do Ciebie oferta szkoleniowa niezależnie od rodzaju szkolenia zawiera podbudowę teoretyczną oraz rozbudowaną i wypełnioną ćwiczeniami część praktyczną.

Dzięki metodologii Learn Understand Apply, jesteśmy w stanie nauczyć Cię konkretnych zachowani, sposobu rozwiązywania pojawiających się w Twoim życiu zawodowym problemów. To właśnie praktyczne umiejętności powodują, że po naszym szkoleniu ich uczestnicy osiągają swoje cele i poprawiają swoje wyniki.

Daimley

Szkolenia w naszej ofercie

Warsztaty szkoleniowe:

Techniki sprzedaży w praktyce. Level expert 1.

Szkolenie „Techniki sprzedaży w praktyce. Level expert 1.” jest nowoczesnym i eksperckim szkoleniem prowadzonym w formie wykładowo-warsztatowej. Skierowane jest do osób chcących rozwijać swoje umiejętności w ramach handlu i sprzedaży, jak również osób wiążących rozwój swojej kariery zawodowej z tematyką sprzedaży. Powstało na kanwie wieloletniej praktyki specjalistów związanych z handlem, oraz psychologią a prowadzących swoją działalność w różnych gałęziach gospodarki.

Warsztaty pomagają osiągnąć zadowolenie u wszystkich stron związanych z procesem sprzedaży tj. u Przedsiębiorcy (Pracodawcy), Pracownika i Klienta. Wyszkolona osoba, która umiejętnie przeprowadza proces sprzedaży, nie tylko osiąga swoje cele, przyczynia się do rozwoju i osiągania celów swojej organizacji/swojego pracodawcy, ale również rozwija swoich klientów osiągając dodatkowy efekt synergii i zwiększenie sprzedaży w przyszłości.

Warsztaty szkoleniowe:

Nowoczesne techniki sprzedaży w praktyce. Level expert 2.

Szkolenie „Nowoczesne techniki sprzedaży w praktyce. Level expert 2.” jest kontynuacją szkolenia poziomu pierwszego. Skierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie na poziomie pierwszym i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności.

Warsztaty szkoleniowe:

Ekspercka asysta sprzedażowa w praktyce.

Szkolenie „Ekspercka asysta sprzedażowa w praktyce.” skierowane jest do osób, które odpowiedzialne są za bezpośrednie kierowanie grupą handlowców, za ich osiągnięcia i realizację wyznaczonych celów, oraz za szkolenia tych osób podczas codziennej pracy.

Warsztaty szkoleniowe:

Skuteczny manager i leader.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników i nauczenie ich technik skutecznego zażądania podległą grupą pracowników.

Warsztaty szkoleniowe:

Wywieranie wpływu.

Celem warsztatów, jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności pomagających wpływać na otaczające ich środowisko w taki sposób, aby móc w pełni realizować swoje cele i wykorzystywać posiadane atuty, a jednocześnie robić to w sposób przyjaznych i moralny.

Warsztaty szkoleniowe:

Budowanie zespołu.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom narzędzi i wiedzy potrzebnej do budowania skutecznych zespołów.

Warsztaty szkoleniowe:

Excel od podstaw.

Warsztaty szkoleniowe Excel od podstaw skierowany jest do osób, które rozpoczynają pracę z programem Excel lub chcą usystematyzować i pogłębić podstawowe informacje o tym programie. Prowadzony jest w formie warsztatów podczas, których Uczestnicy otrzymują wiedzę teoretyczną oraz uczą cię praktycznego zastosowania funkcjonalności programu co powoduje, że po zakończonym szkoleni od razu potrafią korzystać z programu Excel.

Warsztaty szkoleniowe:

Excel poziom średniozaawansowany.

Warsztaty szkoleniowe Excel dla średniozaawansowanych skierowany jest do osób, które chcą usystematyzować i pogłębić wiedzę oraz umiejętności pracy w tym programie. Prowadzony jest w formie warsztatów podczas, których Uczestnicy otrzymują wiedzę teoretyczną oraz uczą cię praktycznego zastosowania funkcjonalności programu co powoduje, że po zakończonym szkoleni od razu potrafią korzystać z programu Excel. Warsztaty mogą zostać poprzedzone badaniem, mającym na celu umiejętności uczestników.

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami.

Copyright © 2023 Daimley Polska.

Oznaczenie finansowania UE
Regulamin i polityka prywatności